Den Korte Snor

Den Korte Snor er en indsats for børn og unge mellem 10-17 år i København. Indsatsen er rettet mod børn og unge, der er på kant med loven eller som er i risiko for begå kriminalitet.

Den Korte Snor er en intensiv kriminalitetsforebyggende familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre en hurtig opfølgning på barnets/den unges udfordringer. Den unge bliver derfor tilknyttet en kontaktperson og en familierådgiver, som sammen med barnet/den unge og familien ligger en plan for den unge. Planen vil ofte handle om skole/uddannelse, fritid, venskabsrelationer og familieliv.

80 unge Københavnere og deres familier får hvert år hjælp og støtte til at komme godt videre i deres liv i et samarbejde med Den Korte Snor.